....Sponsored links....

โปรแกรม JetPhoto Studio เ็ป็นโปรแกรมสำหรับทำรูปภาภสไลด์โชว์เอาไว้ส่งไฟล์ให้เพื่อนหรือเอาไว้โชว์จัดทำผลงาน และยังสามารถโชว์วันเวลาที่จัดเก็บรูปภาพได้อีกด้วย

เรื่องน่าสนใจเพิ่มเติม