....Sponsored links....

ออกมาอีกแล้วโปรแกรม Nero Multimedia Suite 11.0 เป็นรุ่นที่ถูกผู้ผลิตคิดค้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงเวอร์ชั่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นตัวล่าสุดที่ 11.0 โปรแกรมนี้ใช้สำหรับเล่นและใช้งานมันติมีเดียต่างๆ ไลท์แผ่นได้หลายชนิด ลูกเล่นออฟชั่นมากมาย ใช้แล้วติดใจ

ลิ้งดาวน์โหลด

http://www.nero.com/enu/downloads-nero11-trial.php

เรื่องน่าสนใจเพิ่มเติม