....Sponsored links....

โปรแกรม BusinessCards MX เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับออกแบบนามบัตรให้สวยงาม โปรแกรมนี้ใช้งานง่ายครับ เหมาะสำหรับมือใหม่และมือเก่าทั้งหลาย ไฟล์เล็กไม่หนัก ไม่กินทรัพยากรณ์เครื่องด้วย

เรื่องน่าสนใจเพิ่มเติม